logo
  • Home
  • Leden
  • Aan- en afmelden lidmaatschap

Aan- en afmelden lidmaatschap

Subsidie regelingen

Speciaal voor jongeren uit gezinnen met weinig geld, zijn er allerlei financiële regelingen waarmee ouders/verzorgers het lidmaatschapsgeld van een vereniging vergoed krijgen.

Kijk voor meer informatie op:

• Jeugdsportfonds (drenthe.jeugdsportfonds.nl)
• Meedoenregeling gemeente Assen  (meedoenassen.werkpleinbaanzicht.nl)              
• pdfFlyer_meedoenbeleid_2016.pdf

Aanmelden

Via het aanmeldingsformulier op deze site kunt u (zich) rechtstreeks aanmelden bij de ledenadministratie van LTC en de KNVB. U bent dan eerst aspirant lid en de ledenadministratie van LTC verzorgt verder de definitieve aanmelding als lid bij LTC en KNVB.

Door hier te klikken kunt u het AANMELDFORMILIER invullen en verzenden naar vv LTC en KNVB. 

Aanmelding geschiedt door invullen en insturen van het genoemde aanmeldformulier. Hierop vult u de gevraagde gegevens in zoals naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 3 jaren heeft gespeeld. Voor juniorleden en pupillen dient het formulier ingevuld te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Er wordt onderscheid gemaakt tussen spelende en niet-spelende leden. Kaderleden zijn verplicht zich als niet-spelend lid aan te melden.

Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden met automatische incasso.

Nieuwe leden betalen lidmaatschap vanaf de maand waarin het lidmaatschap effectief is. Pro rato zal de contributie over het eerste kwartaal van lidmaatschap worden berekend en geïnd via automatische incasso.

KNVB - apps

Het is belangrijk om naast correcte adresgegevens, altijd het juiste E-mailadres en mobiele telefoonnummer in te vullen of aan te leveren. Met ingang van seizoen 2017-2018 werkt de KNVB namelijk met de apps voor competitie- en teamgegevens. Deze worden gedurende het voetbalseizoen via de KNVB-apps op uw mobieltje zichtbaar. 

Afmelden als lid

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar er op volgend. Opzeggen van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met een opzegtermijn van 4 weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Pupillen van 4 t/m 9 jaar, voorheen de E en F junioren, kunnen hun lidmaatschap 2x per seizoen opzeggen. Voor 1 januari en voor 1 juli met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of e-mail bij de ledenadministratie te gebeuren. De vereniging verplicht zich de opzegging per mail te bevestigen.

Bij tussentijds vertrek vindt geen restitutie van (of een deel van) de contributie plaats. Het bestuur kan hier eventueel een uitzondering op maken maar te allen tijde dient de K.N.V.B. bondscontributie voor het gehele jaar door de leden te worden betaald. Op de bondscontributie zal geen of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden