logo
  • Home
  • Leden
  • Inspanningsverplichting

Inspanningsverplichting

In de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2012 hebben de leden ingestemd met de invoering van de inspanningsverplichting voor alle spelende leden van de afdeling veld- en/of zaalvoetbal om per lid 15,00 € per seizoen te betalen voor de jeugdopleiding van LTC.

Om aan de inspanningsverplichting te voldoen, kunnen de leden deelnemen in de koop en verkoop van loten van de Grote Clubactie. Kiest een lid ervoor om deel te nemen aan de Grote Clubactie en daarmee te voldoen aan de inspanningsverplichting dan geldt het volgende.

Een spelend lid koopt een boekje van de Grote Clubactie. Het boekje bestaat uit 6 loten à €3,00 per lot. Kosten per boekje dus 18€. De opbrengst van de verkoop van 6 loten wordt door de club voldoende geacht om aan de inspanningsverplichting te voldoen. Van elk gekocht of verkocht boekje van 6 loten ontvangst LTC namelijk €14,40 van de Grote Clubactie. (Dit is een opbrangst van €2,40 per lot van €3,00) 

• De organisatie en deelname aan de Grote clubactie regelt LTC.
• Ieder spelend lid (veld of zaal) ontvangt in september via zijn trainer/leider een boekje met 6 loten van de Grote Club Actie. **
• Ieder lid bepaalt vervolgens zelf of hij/zij deze 6 loten ter waarde van 18€ verkoopt of zelf koopt.

Voor de jeugdafdeling geldt:

• De verkoop gaat via een inteken- boekje met eenmalige machtiging (dus geen contant geld). De koper van een lot ontvangt een bankafschrift met het lotnummer erop. Het intekenboekje wordt tegelijk met de loten verstrekt.
• In november worden de inteken- boekjes op de inleverpunten ingeleverd.
• In december worden de gegenereerde inkomsten per lid bij elkaar opgeteld. Elk lid dat minder dan 6 loten heeft verkocht, ontvangt voor het verschilbedrag een factuur. Indien er dus 2 loten zijn verkocht, ontvangt het betreffende lid een factuur voor 4 loten (9,60).
• Het resterende bedrag wordt verrekend bij de automatische incasso van de contributie van het 3e kwartaal (januari).
• Spelende leden die de vereniging niet hebben gemachtigd tot automatische incasso ontvangen een acceptgirokaart en dienen het resterende bedrag inclusief € 2,50 administratiekosten te betalen in januari.

** Voor gezinnen waarvan meerdere leden tot en met 18 jaar bij de vereniging spelend lid zijn, geldt de inspanningsplicht slechts 1x.