logo

Ereleden

Rik Timmer (erevoorzitter)
Henk Brink
Djoke Swart

Fokko Scholten (overleden)
Kees Loman (overleden)
Bertus Jagt (overleden)
Koob Eising (overleden)
Gradus Dollenkamp (overleden)