logo
  • Home
  • Leden
  • Contributies en bijdrages

Contributies

De contributietarieven die vanaf 1 juli 2019 gelden: 

De contributie (inclusief lidmaatschap en verzekering KNVB) bedraagt per kwartaal:
Kabouters van  4, 5 en 6 jaar € 16,50
7 jaar € 34,00
8 en 9 jaar € 37,00
10 en 11 jaar € 39,00
12 en 13 jaar € 41,00
14 en 15 jaar € 43,00
16, 17 en 18 jaar € 45,00
Senioren € 52,50 
Alleen trainend lid/senioren 7 tegen 7 lid € 16,50 
Zaalvoetbal € 52,50
Veld en Zaalvoetbal € 79,00 
Niet spelend lid en donateurs € 41,50 per jaar
Bijdrage kledinglease voor veld- of zaalspeler € 25,00 per jaar
Bijdrage kledinglease veld en zaal € 50,00 per jaar
Inspanningsverplichting t.b.v. Jeudvoetbal. Voor zowel veld- als zaalspelers geldt per 1 juli 2020 € 20,00 per jaar

Korting

Ieder 2e kind van het gezin (t/m JO19 (18 jaar)) krijgt € 5,00 korting per kwartaal. Voor het derde, vierde enz. geldt € 7,50 korting per kwartaal.

Kledinglease

De jaarlijkse bijdrage kledinglease van 25€ voor spelende leden geldt per soort lidmaatschap (zaal of veld).
Let op: De bijdrage kledinglease wordt à 6,25€ per kwartaal gelijktijdig met de contributiebetaling geïnd.
 
Als men tussentijds lid wordt, kan tegelijk met de eerstvolgende contributie-inning het reeds naar evenredigheid verschuldigde bedrag worden geïnd. Verlaat een speler tijdens het seizoen de vereniging, dan blijft de betalingsverplichting kledingklease voor de resterende periode tot het eind van het seizoen gelden. Als een lidmaatschap aanvangt na 1 april van enig jaar dan geldt, tot einde van het lopende seizoen, de betalingverplichting kledinglease niet. 

Inspanningsverplichting

Deze jaarlijkse bijdrage voor spelende leden t.b.v. de jeugdafdeling is in de ALV van december 2019 vastgesteld op 20€ per jaar.
Let op: De bijdrage wordt à 5€ per kwartaal tegelijk met de contributie geïnd.

Betaling contributie

De contributie wordt per kwartaal via automatische incasso geïnd op of spoedig na 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.

Leden bij wie de automatische incasso niet per de eerste werkdag van het kwartaal kon worden geïnd, worden direct schriftelijk gemaand om de contributie alsnog binnen veertien dagen op de rekening van de vereniging bij te schrijven. Heeft na veertien dagen geen betaling plaatsgevonden, dan ontvangt het lid een tweede en laatste schriftelijke aanmaning met een termijn van 8 dagen. Is de contributie na die acht dagen niet betaald dan geldt aansluitend een speelverbod (onmiddellijke uitsluiting van het spelen van wedstrijden en trainen) totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

In het geval een automatische incasso gestorneerd wordt, dient u zelf direct actie te ondernemen en het achterstallige bedrag over te maken op bankrekening NL18RABO0309008751 t.n.v. v.v. LTC met vermelding van de naam van het betroffen lid.

In bijzondere gevallen kan door het bestuur ontheffing worden verleend inzake de verplichte automatiche afschrijving om in plaats daarvan per kwartaal per acceptgiro te betalen. Hiervoor kunnen leden een schriftelijk verzoek of via e-mail indienen bij de secretaris.

De contributie van niet-spelende leden wordt jaarlijks geïnd en moet voor 1 november betaald zijn.

Voor elke acceptgiro wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Regelingen

Speciaal voor jongeren uit gezinnen met weinig geld, zijn er allerlei financiële regelingen waarmee ouders/verzorgers het lidmaatschapsgeld van een vereniging vergoed krijgen.

Kijk voor meer informatie op:

• Jeugdsportfonds (drenthe.jeugdsportfonds.nl)
• Meedoenregeling gemeente Assen  (meedoenassen.werkpleinbaanzicht.nl)              
• pdfFlyer_meedoenbeleid_2016.pdf