logo
  • Home
  • Jeugdvoetbal
  • Informatie jeugdleiders

Informatie jeugdleiders

Algemeen

De jeugdleiders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van hun spelers voor, tijdens en na de wedstrijd zowel op het veld als in de kleedkamer. Het is aan te bevelen om als duo te opereren met een andere leider (ouder), ter assistentie en eventueel vervanging.

De leider maakt bij de aanvang van het seizoen een lijst van alle spelers, incl. adres, telefoonummer, e-mail-adres en KNVB relatienummer (geldt alleen voor kabouters t/m JO-19 junioren). Eveneens een overzicht van het competitieprogramma, rijschema voor de ouders en een wasschema voor de kleding.

De leider zorgt ersamen met de leeftijdscoördinator voor dat elke speler met pasfoto, E-mailadres en mobielnummer goed in Sportlink en de KNVB voetbal apps staat geregistreerd onder het juiste jeugdteam.

Speler goed duidelijk maken dat hij/zij tijdig afzegt (uiterlijk voor vrijdagavond 19.00 uur). In overleg met de leeftijdscoördinator kan voor aanvulling gezorgd worden. In bepaalde gevallen kan de wedstrijd (i.o.m. wedstrijdssecretaris) verschoven worden.

In geval van problemen en/of knelpunten binnen een team dient de trainer, of de leider dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de desbetreffende leeftijdscoördinator. Vroegtijdig signaleren en communiceren, draagt in het algemeen bij tot een snelle oplossing van problemen en/of knelpunten.

Waardevolle bezittingen, evenals dure kleding en schoenen, dienen zoveel als mogelijk thuis gelaten te worden. De leiders dienen waardevolle bezittingen voor aanvang van thuiswedstrijden in te nemen en in een tasje bij de bestuurder van dienst in bewaring te geven. Deze spullen worden in een kluisje opgeborgen. De sleutel hiervan wordt aan de leider/aanvoerder meegegeven. Na afloop van de wedstrijden dienen zij deze spullen zelf af te halen met inlevering van de kluissleutel. Bij uitwedstrijden is het aan te raden de waardevolle bezittingen bij een ouder/ reserve speler in bewaring te geven. LTC aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van vermissingen of beschadigingen van eigendom van derden.

De leider zorgt ervoor dat de ballen zijn opgepompt, en dat er een watertas, spons, bidon, aanvoerdersband, keepershandschoenen en extra schoenveters aanwezig zijn.

Opstelling maken met wisselbeurten, wissels trainingsjack laten aantrekken. Alle spelers krijgen zoveel mogelijk evenveel speelminuten.

Douchen na wedstrijden en trainingen is in principe verplicht (ook het dragen van slippers).

Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden en trainingen is verplicht.

Zorg voor een nette uitstraling van onze teams. Dus shirt in de broek en kousen omhoog.

Periodieke afstemming met trainer m.b.t. aspecten waar aandacht aan geschonken dient te worden op de training.

Bij vriendschappelijke wedstrijden ruim van te voren contact opnemen met de wedstrijdsecretaris, zodat ook de oefenwedstrijd in Sportlink kan worden geregistreerd. Een algeheel overzicht van de veldbezettting is belangrijk voor de organisatie van alle wedstrijden.

De leider zorgt ervoor dat er een kort wedstrijdverslag wordt geschreven; via.de website internet@vvltc.nl kan je dit verslag op de site laten plaatsen.

Tijden van spelen en trainen staan op de website en de KNVB apps vermeld.

Taken bij thuiswedstrijden

De leider kan op de KNVB apps op de eigen mobiele telefoon en op het planbord in de kleedkamergang de veld- en kleedkamerindeling zien. . Biedt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter in de commissiekamer een kop koffie aan.

Bij thuiswedstrijden vult de leider tijdig in de KNVB-app (wedstrijdzaken app) voor het team de team- en stafleden in en eventuele gastspelers. Accordeert (is tevens verzenden) voor aanvang van de wedstrijd in de wedstrijdzaken-app het team, zodat de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd in de wedstrijdzaken-app het team kan controleren en ook kan accorderen.

Regel (eventueel in overleg met de leeftijdscoördinator) bij thuiswedstrijden tijdig een scheidsrechter (en grensrechter). Thuiswedstrijden dienen in beginsel altijd te worden gespeeld. 

Thee of ranja in de rust; bekijk per wedstrijd of het handig is om in de rust naar de kleedkamer te gaan of op het veld te blijven. Blijf je op het veld, vraag dan één van de ouders om de ranja op te halen uit de kantine.

De leider dient vooraf ook uit te zoeken of zijn team in een reservetenue moet aantreden. De uitgifte van het reservetenue loopt via de bestuurder van dienst.

Het tenue moet na gebruik zo snel mogelijk gewassen en teruggebracht worden.

Bij pupillenwedstrijden vooraf de pupillendoeltjes klaarzetten.

Let op! Het is verplicht de doelen met pennen vast te zetten in de grond.

Na afloop de kleedkamer, ook die van de tegenstander schoon achter laten en de thee/ranja houder terugbrengen naar de kantine.

Taken bij uitwedstrijden

Bij uitwedstrijden dient elk team zelf voor vervoer te zorgen. De leider regelt aan het begin van een seizoenshelft het vervoer, zo mogelijk via een vervoersschema welke hij doorspeelt aan de ouders. Tweemaal per seizoen per team. De spelers en leiders (indien geregistreerd KNVB lid) zijn tijdens de reis naar en van het veld van een te bezoeken vereniging, verzekerd volgens KNVB normen. Dit geldt overigens alleen wanneer de kortste route wordt gevolgd en in colonne wordt gereden. Bij uitwedstrijden wordt altijd vertrokken vanaf het sportpark De Hoogte van LTC. Alleen in bijzondere omstandigheden kan hier van worden afgeweken.

De leider stelt zich op de hoogte van de ligging van het veld van de tegenstander en de te volgen route. Maak duidelijke afspraken over gezamenlijk vertrek.

Ook bij uitwedstrijden vult de leider tijdig in de KNVB-app (wedstrijdzaken app) voor het team de team- en stafleden in en eventuele gastspelers. Accordeert (is tevens verzenden) voor aanvang van de wedstrijd in de wedstrijdzaken-app het team, zodat de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd in diezelfde wedstrijdzaken-app het team kan controleren en ook kan accorderen.

Rode kaarten

Rode en ook gele kaarten kunnen door de scheidsrechter in de wedstrijdzaken app van de KNVB worden genoteerd.

Strafformulieren moeten worden ingevuld bij directe rode kaarten (dus niet twee keer geel) en gestaakte wedstrijden. De formulieren zijn te verkrijgen bij het bestuurder van dienst en/of beschikbaar bij de bezoekende vereniging

Bij een directe rode kaart aan een eigen speler moet er een geel formulier worden ingevuld. Bij een directie rode kaart voor de tegenstander moet er altijd een blauw formulier worden ingevuld. Handel een en ander direct op de wedstrijddag af en lever de ingevulde formulieren in bij de bestuurder van dienst of in de commissie-kamer. Het niet (tijdig) invullen van deze formulieren komt de vereniging te staan op een boete welke op een elftal kan worden verhaald.

pdfvoorbeeldlijst_was_en_vervoer.pdf

pdfvoorbeeld_vervoer_en_was.pdf